Szolgáltatások

Hulladékgazdálkodás:

-  Komplex hulladék gazdálkodás

-  Ipari és kommunális hulladékok szelektív gyűjtése és hasznosítása

-  Veszélyes hulladékok szállítása, ártalmatlanítása

-  Hulladékgazdálkodási tervek készítése

-  A hulladékok helyi nyilvántartásának megszervezése és folyamatos ellenőrzése a 2000. évi XLIII.törvényésa 164/2003.(X.18.) Kormányrendelet alapján

Szennyvíz tisztítás:

-  Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek, Önellenőrzési Tervek készítése, akkreditált szennyvízvizsgálatok elvégzése  

-  Ipari és kommunális szennyvíztisztító berendezések tervezése és kivitelezése

-  Természet közeli (alternatív) szennyvíztisztítási megoldások alkalmazása

 

rnyezetvédelmi szakértői tevékenység

-   környezetvédelmi engedélyezési eljárások teljes körű bonyolítása

-  környezeti hatástanulmányok (IPPC), környezeti felülvizsgálatok állapotfelmérések készítése

-  környezeti szennyezések felszámolása, kárelhárítás

-  alkalmazott technológia környezetvédelmi szempontból történő minősítése

-  légszennyező anyagok kibocsátásának akkreditált mérése, a kibocsátások csökkentése

-  az éves bejelentések (veszélyes–nem veszélyes hulladék, légszennyezés, felszíni, felszín alatti vizes (FAVI, VEL) bejelentések elkészítése

-  jogszabályfigyelés

-  termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Települési önkormányzatok rnyezetvédelmi feladatainak megoldása:

-  KörnyezetvédelmiProgramok, HulladékgazdálkodásiTervek, Local Agenda 21 és döntés előkészítő hatástanulmányok készítése

Kapcsolat:

Kérjük, jelölje meg, hogy telefonon vagy e-mailben kér visszajelzést.