Jogszabályok

Megjelent a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról:

 1. 306/2010. (XII.23.) sz. Korm. rendelet – a levegő védelméről
 2. 4/2011. (I.14.) VM együttes rendelet – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 3. 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet – a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
 4. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 5. 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet – Budapest Főváros szmogriadó-tervéről
 6. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet – a felszín alatti vizek védelméről
 7. 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet – a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
 8. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet – az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
 9. 14/2010. (V. 11) KvVM rendelet – az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
 10. 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet – a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
 11. 26/1999. (VII. 28.) Önk. rendelet – az ebtartásról
 12. 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet – a fás szárú növények védelméről
 13. 32/2001. (XI.30.) Önk. rendelet – Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata
 14. 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy rendelet – Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályzata
 15. 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EÜM rendelet – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 16. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 17. 24/2005. (VI. 13.) Önk. rendelet – a zajvédelem helyi szabályozásáról
 18. 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 19. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
 20. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
 21. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 22. 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet – Budapest Főváros szmogriadó-tervéről
 23. 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet – a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
 24. a helyi vízkárelhárítás egyes kérdéseit a 47/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet – az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkárelhárítás egyes kérdéseiről
 25. 1995. évi LIII. törvény – a környezet védelmének általános szabályairól (Ktv.) (módosította a 2005. évi CXXVII. Törvény – egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról és a 2007. évi XXIX. törvény – egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról)
 26. 1996. évi LIII. törvény – a természet védelméről (Tvt.) (módosította a 2005. évi CXXVII. Törvény – egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról)
 27. 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 28. 2003. évi XXVI. törvény – Országos Területrendezési Tervről
 29. 2005. évi LXIV. törvény – Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 30. 2012. évi CLXXXV. törvény – a hulladékról