Jelenlegi hely

Címlap

Cégünkről

A Pannon Natura Kft.
a következő környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtja
partnereinek

Hatásvizsgálatok

Környezeti kárelhárítás

Újrahasznosítás

Komplex hulladékgazdálkodás

Környezetvédelmi programok, tervek készítése

Szaktanácsadás

Tevékenységeink:

 • A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tanácsadás
 • Gondoskodunk a nem veszélyes és a veszélyes hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról, végleges elhelyezéséről stb.
 • Szennyezett talajok ártalmatlanítása (pl. CH szennyezés kezelése biológiai és egyéb eljárásokkal)
 • Az összes környezeti elemmel (talaj, felszíni –és talajvíz, levegő, zaj és hulladék) kapcsolatos hatásvizsgálati és engedélyezési dokumentációt összeállítjuk és igény szerint engedélyeztetjük az illetékes hatóságokkal
 • Építési engedélyek környezetvédelmi munkarészének elkészítése
 • Ipari és kommunális szennyvíztisztítók tervezése, kivitelezése, talajvíz tisztítás, monitoring.
 • Természet - közeli (alternatív) szennyvíztisztítási megoldások alkalmazása
 • Vállaljuk Partnereink teljes környezetvédelmi átvilágítását különös tekintettel a korábbi szennyezésekre és a jelenlegi potenciális szennyező forrásokra
 • Alternatív javaslatokat teszünk az esetleg bekövetkezett környezeti szennyezések felszámolására és elvégezzük a szükséges kárelhárítást is.
 • Igény szerint véleményezzük Partnereink jelenleg alkalmazott technológiáit környezetvédelmi szempontból, javaslatot teszünk a hulladékkeletkezés mérséklésére hulladékszegény technológiák kidolgozásával.
 • A levegő tisztaságvédelmi szempontból káros anyagokat kibocsátó technológiákat megvizsgáljuk, és javaslatot teszünk az emisszió csökkentésére, valamint elvégezzük a szükséges méréseket (légszennyezés monitoring).
 • Vállaljuk az alaptevékenységgel kapcsolatos szakhatósági engedélyezések és egyeztetések lebonyolítását.
 • Termékdíj tanácsadás
 • Katasztrófavédelmi üzemazonosítással és a hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés
 • Munka –és tűzvédelmi feladatok ellátása
 • Elkészítjük kárelhárítási üzemi tervét.
 • A Települési önkormányzatok (jogszabályok által előírt) környezetvédelmi feladatainak megoldása

- Települési Környezetvédelmi Program készítése

- Local Agenda 21 készítése

- Hulladékgazdálkodási Terv összeállítása

- Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja stb.

 • Figyelemmel kísérjük a hatályos jogszabályokat és azok módosításait, valamint határidőre elkészítjük Cégük valamennyi kötelező bejelentését (nem veszélyes és veszélyes hulladék bevallás, légszennyezés bevallás) a hatóság felé.
 • Környezetvédelmi megbízott feladatainak ellátása a törvényi előírások szerint.

Cégünk a folyamatos kontroll mellett biztosítja, hogy Partnerünk a tárgyi témájú jogszabályokból eredő összes környezetvédelmi kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen, tevékenységével szemben hatósági kifogás fel ne merüljön.

Szakmai szervezet: a Pannon Natura Kft a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja.