Hulladékgazdálkodás

  • A hulladékok helyi nyilvántartásának megszervezése és folyamatos ellenőrzése és hatósági adatszolgáltatás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény alapján
  • Ipari veszélyes és nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése, szállítása és hasznosítása illetve ártalmatlanítása