Víz- és talajvédelem

  • Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek, Önellenőrzési Tervek készítése, akkreditált szennyvízvizsgálatok elvégzése
  • Éves adatszolgáltatások (FAVI, VAL-VEL, MIR) elkészítése
  • Ipari és kommunális szennyvíztisztító berendezések tervezése és kivitelezése
  • Természet közeli (alternatív) szennyvíztisztítási megoldások alkalmazása
  • Környezeti szennyezések felszámolása, kárelhárítás